ภาคต่อภาพยนตร์เรื่อง the-haunting-in-connecticut ค้นพบ 2 เรื่อง